‘Commentaries on Article 55 (Rights of persons during an investigation) of the International Criminal Court Statute’

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Juan Pablo Perez Leon Acevedo, Björn Elberling
Redaktörer: Mark Klamberg
Förlagsort: Bryssel
Publiceringsår: 2016
Moderpublikationens namn: Commentaries on the International Criminal Court Statute
Artikelns första sida, sidnummer: 410
Artikelns sista sida, sidnummer: 416

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:16