Towards a lighter shade of red?: Social democratic parties and the rise of neo-liberalism in Western Europe, 1970–1999

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Fagerholm
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Perspectives on European Politics and Society
Volym: 14
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 538
Artikelns sista sida, sidnummer: 561
ISSN: 1570-5854
eISSN: 1568-0285

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 05:09