Large-scale effects of green tides on macrotidal sandy beaches: habitat-specific responses of zoobenthos

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Quillien N., Nordström M.C., Guyonnet B., Maguer M., Le Garrec V., Bonsdorff E., Grall J.
Förläggare: Academic Press
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volym: 164
Artikelns första sida, sidnummer: 379
Artikelns sista sida, sidnummer: 391
eISSN: 1096-0015

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 02:53