Personfilosofi – filosofiska utgångspunkter för personcentrering inom hälso-
och sjukvård

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bengt Kristensson Uggla
Redaktörer: Inger Ekman
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Liber
Moderpublikationens namn: Personcentrering inom hälso- och sjukvård: Från filosofi till praktik
Artikelns första sida, sidnummer: 25
Artikelns sista sida, sidnummer: 72
ISBN: 978-91-47-11405-4

Senast uppdaterad 2019-13-11 vid 04:26