Från Arkadien till Arktis. Diktad natur och idyll

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Claes Ahlund
Publication year: 2012
Publisher: Litteraturvetenskapliga meddelanden
Number in series: 40
ISBN: 978-952-12-2827-8
ISSN: 0358-3988

Last updated on 2020-28-02 at 07:09