Från Arkadien till Arktis. Diktad natur och idyll

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Litteraturvetenskapliga meddelanden
Nummer i serien: 40
ISBN: 978-952-12-2827-8
ISSN: 0358-3988

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 02:54