Ândamålsbundenhetsprincipen i finsk, nordisk och EU-rätt

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Redaktörer: Trine Baumbach, Peter Blume, Michael Gøtze
Förlagsort: Copenhagen
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Djøf Forlag
Moderpublikationens namn: Ret på flere felter. Forvaltning. Governance. Retssikkerhed - Festskrift til Carsten Henrichsen
Artikelns första sida, sidnummer: 501
Artikelns sista sida, sidnummer: 533
ISBN: ISBN 978-87-574-3399-9


Nyckelord

Governance, Public administration

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 06:40