Variation in women’s facial masculinity preference is better explained by genetic differences than by previously identified context-dependent effects

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zietsch BP, Lee AJ, Sherlock JM, Jern P
Förläggare: Sage
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Psychological Science
Tidskriftsakronym: Psychol Sci
Volym: 26
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 1440
Artikelns sista sida, sidnummer: 1448

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 08:01