När vetenskapen släpps ut

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yrsa Neuman
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Ikaros
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 23
Artikelns sista sida, sidnummer: 26


Abstrakt

"Open Acess” har blivit ett forskningspolitiskt tema också i Finland. I sin text presenterar och diskuterar Yrsa Neuman både ideologiska och kommersiella aspekter av detta mångfasetterade fenomen inom vetenskapskommunikation.


Nyckelord

Open Access

Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 03:06