När vetenskapen släpps ut

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Yrsa Neuman
Publication year: 2014
Journal: Ikaros
Issue number: 3-4
Start page: 23
End page: 26


Abstract

"Open Acess” har blivit ett forskningspolitiskt tema också i Finland. I sin text presenterar och diskuterar Yrsa Neuman både ideologiska och kommersiella aspekter av detta mångfasetterade fenomen inom vetenskapskommunikation.


Keywords

Open Access

Last updated on 2020-28-03 at 07:06