Maailma muuttui - muuttuiko aikuiskasvatus?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Salo
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Aikuiskasvatus
Volym: 31
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 44

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 07:01