Two Perspectives on Information Organization: Computer Science and Library and Information Science

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Huvila I, Åström F
Redaktörer: Golub K
Förläggare: Libraries Unlimited
Förlagsort: Santa Barbara, California
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Libraries Unlimited
Moderpublikationens namn: Subject Access to Information
Artikelns första sida, sidnummer: 149
Artikelns sista sida, sidnummer: 155
ISBN: 978-1-61069-577-0

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:48