Synergising Event-B and Scrum - Experimentation on a Formal Development in an Agile Setting

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marta Olszewska, Sergey Ostroumov, Marina Waldén
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 40
ISBN: 978-952-12-3342-5

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 06:23