Broschyren om Vårt Land. Elmer Diktonius som copywriter

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Clas Zilliacus
Redaktörer: Jenny Björklund et. al.
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Gidlunds
Moderpublikationens namn: "Någonstädes mellan sol och söder, mellan norr och natt". Interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson
Artikelns första sida, sidnummer: 392
Artikelns sista sida, sidnummer: 403
ISBN: 978-91-7844-938-5

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 03:26