Lagstiftningskontroll och rättsskipning i autonomier: jämförande perspektiv på domstolsorganisation i självstyrande områden

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Markku Suksi
Publisher: Juridiska Föreningen i Finland
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Journal: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Journal acronym: JFT
Issue number: 1/2015
Start page: 27
End page: 55


Keywords

autonomy

Last updated on 2020-04-06 at 05:52