Lagstiftningskontroll och rättsskipning i autonomier: jämförande perspektiv på domstolsorganisation i självstyrande områden

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Förläggare: Juridiska Föreningen i Finland
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Tidskriftsakronym: JFT
Nummer: 1/2015
Artikelns första sida, sidnummer: 27
Artikelns sista sida, sidnummer: 55


Nyckelord

autonomy

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:11

Dela länk