Ett genomsexualiserat fosterland. Kvinnokroppens materialiseringar ur landskap, myt och stad i Johan Nyboms resediktning

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Redaktörer: Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund, Åsa Warnqvist
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Gidlunds
Moderpublikationens namn: Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal
Artikelns första sida, sidnummer: 115
Artikelns sista sida, sidnummer: 129
ISBN: 978-91-7844-960-6

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 03:45