Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Klimatförändring och ”klimatflyktingar”. Internationell lagstiftning i en värld i förändring (2019)
Michel Rouleau-Dick
Finsk tidskrift
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Why environmentally displaced persons from lowlying island nations are not climate “refugees”: a
legal analysis
(2018)
Michel Rouleau-Dick
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Statelessness, statehood, and environmentally-displaced persons: the quest for a legal status (2017)
Michel Rouleau-Dick


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-21-01 vid 13:56