Siv Björklund

Professor, Pedagogik
E-post: siv.bjorklund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504425595
Telefon: +358-6-3247002


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
”In one sentence there can easily be three different languages”. A glimpse into the use of languages among immersion students. (2019)
Karita Mård-Miettinen, Siv Björklund
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kreativt skrivande i skolan: förhandlingar om utrymme för elevens eget skrivande vid skrivsamtal (2019)
Siv Björklund, Mindy Svenlin
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Research trends and future challenges in Swedish immersion (2019)
Siv Björklund
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenska som andraspråk: Språkbad i Finland (2018)
Karita Mård-Miettinen, Mari Bergroth, Marjo Savijärvi, Siv Björklund
Natur och kultur
A4 Konferenspublikationer
"Yhes lausees saattaa olla ihan helposti kolmee eri kieltä" : kurkistus kielikylpyoppilaiden kielimaailmaan. (2018)
Karita Mård-Miettinen, Siv Björklund
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Språkmöten inom undervisningen (2017)
Siv Björklund
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kielikylpyopetuksen tutkimustuloksia Suomessa. (2013)
Bergroth Mari, Björklund Siv
Suomen Kasvatustieteellinen Seura


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
“Absolut ingen rädsla utan nyfikenhet” Tidigareläggning av finska - Case Nykarleby (2018)
Siv Björklund, Katri Hansell, Teresia Tötterman-Engström
Kieli, koulutus ja yhteiskunta
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Språkstrategi: Vasa stad, bildningssektorn (2018)
Tomas Brännkärr, Elina Romar, Kari Nummela, Johanna Ohlsson, Fredrik Sundell, Britt Kaskela-Nortamo, Lillemor Gammelgård, Siv Björklund


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-15-01 vid 13:38