Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
The interaction of Staphylococcus aureus coagulase with prothrombin in various organisms (2017)
Ida Karolina Alanko

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:52