Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Svenskfinland i april 2013 – ett kritiskt regionalt perspektiv (2017)
Patricia Aelbrecht
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland

Last updated on 2018-07-09 at 14:47