PhD, Docent in Education

Mari Bergroth

Specialforskare, Pedagogik
Universitetslärare, Pedagogik
Universitetslärare, Pedagogik
E-post: mari.bergroth@abo.fi
Mobiltelefon: +358-505909779
Telefon: +358-6-3247003


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Developing Language-aware Immersion Teacher Education: Identifying Characteristics through a Study of Immersion Teacher Socialisation (2020)
Annika Peltoniemi, Mari Bergroth
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Language-aware operational culture – Developing in-service training for early childhood education and care: (2020)
Mari Bergroth, Katri Hansell
Apples : Journal of Applied Language Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A Kind of Success Story: Family Language Policy in Three Different Sociopolitical Contexts (2019)
Cassie Smith-Christmas, Mari Bergroth, Irem Bezcioğlu-Göktolga
International Multilingual Research Journal
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Parental discourses of language ideology and linguistic identity in multilingual Finland (2018)
Åsa Palviainen, Mari Bergroth
International Journal of Multilingualism
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenska som andraspråk: Språkbad i Finland (2018)
Karita Mård-Miettinen, Mari Bergroth, Marjo Savijärvi, Siv Björklund
Natur och kultur
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Bilingual children as policy agents : Language policy and education policy in minority language medium Early Childhood Education and Care (2017)
Mari Bergroth, Åsa Palviainen
Multilingua
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lek som handling i nexus för ett tvåspråkigt barn, interaktion och diskurser (2017)
Mari Bergroth
NORDAND
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Mieluummin kurabyxor kuin galonbyxor. Tvåspråkiga familjer och språk i vardagen. (2016)
Bergroth Mari
University of Jyväskylä
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reforming the national core curriculum for bilingual education in Finland (2016)
Mari Bergroth
Journal of Immersion and Content-Based Language Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Språkpolicy vid svenskspråkiga daghem i Finland: tvåspråkiga barns handlingar och agens (2016)
Mari Bergroth, Åsa Palviainen
Folkmålsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kaksisuuntaista kieleen sosiaalistumista kaksikielisissä perheissä (2015)
Mari Bergroth
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys
A4 Konferenspublikationer
Elevens kunskapsstrukturer – forskarens tolkningsmöjligheter som utmaning (2013)
Bergroth Mari, Hirvonen Pia
Vakki Publications 2
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kielikylpyopetuksen tutkimustuloksia Suomessa. (2013)
Bergroth Mari, Björklund Siv
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
A4 Konferenspublikationer
Dynamiska tvåspråkiga leksituationer (2011)
Bergroth Mari, Kvist Maria
Vakki Publications 2
A4 Konferenspublikationer
Språklig medvetenhet i språkbadsundervisning - en pilotstudie (2009)
Mari Bergroth
Vakki Publications 2
A4 Konferenspublikationer
Learning to Be a Good Player (2008)
Bergroth Mari
IT-University of Copenhagen
A4 Konferenspublikationer
Immersion Students in The Matriculation Examination Three Years After Immersion (2006)
Mari Bergroth
Vaasan yliopiston julkaisuja


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuus koulutuksen ja kasvatuksen kentällä. (2020)
Alisaari J., Bergroth M., Kangasvieri T., Moate J. & Viinikainen T.
Kieli, Koulutus Ja Yhteiskunta
D1 Artikel i en facktidskrift
Kielitietoista eurooppalaista opettajankoulutusta kehittämässä: projektet ”Språkmedveten undervisning i alla klassrum” (2020)
Bergroth M., Storås L., Björklund S.
Kieli, Koulutus Ja Yhteiskunta
D1 Artikel i en facktidskrift
Relationships and linguistically sensitive teaching: Developing teacher practicum at Åbo Akademi University. (2020)
Bergroth M., Haagensen J.
Kieli, Koulutus Ja Yhteiskunta
D1 Artikel i en facktidskrift
Kaksikielisten lasten kielipoliittinen toimijuus päiväkodissa ja kotona. (2016)
Bergroth Mari
Kieli, koulutus ja yhteiskunta
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Kotimaisten kielten kielikylpy (2015)
Bergroth Mari
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Kielikylpyperheet valokeilassa. Taustat ja odotukset. (2007)
Mari Bergroth


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-27-02 vid 12:55