Referentgranskade publikationer

G4 Doktorsavhandling (monografi)
Matrix mind : on managerial reframing in multidimensional problem solving (2014)
Mats Agurén
Glimfor

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:52

Kom i kontakt