Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Number Race - computer-assisted intervention for mathematically low-performing first graders (2019)
Heidi Hellstrand, Johan Korhonen, Karin Linnanmaki, Pirjo Aunio
European Journal of Special Needs Education
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Matematiikan vaikeudet ja nuorten koulutuspolut: (2018)
Johan Korhonen, Airi Hakkarainen, Leena Holopainen, Karin Linnanmäki, Hannu Savolainen, Airi Taipale
Niilo Mäki Instituutti
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Special education and subject teachers’ self-perceived readiness to teach mathematics to low-performing middle school students (2018)
Ulrika Ekstam, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Journal of Research in Special Educational Needs
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Special education pre-service teachers' interest, subject knowledge, and teacher efficacy beliefs in mathematics (2017)
Ulrika Ekstam, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Teaching and Teacher Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Impact of Teacher Characteristics on Educational Differentiation Practices in Lower Secondary Mathematics Instruction (2017)
Ulrika Ekstam, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gendered pathways to educational aspirations: The role of academic self-concept, school burnout, achievement and interest in mathematics and reading (2016)
Johan Korhonen, Anna Tapola, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Learning and Instruction
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Cultural and Gender Differences in Experiences and Expression of Test Anxiety among Chinese, Finnish and Swedish Grade 3 Pupils (2015)
Mikaela Nyroos, Johan Korhonen, Aihui Peng, Karin Linnanmäki, Camilla Svens-Liavåg, Anette Bagger, Gunnar Sjöberg
International Journal of School and Educational Psychology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Educational support for low-performing students in mathematics: the three-tier support model in Finnish lower secondary schools (2015)
Ulrika Ekstam, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
European Journal of Special Needs Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Elevbedömning, motivation och uppförande. En studie av skolvisa skillnader och diskrepans mellan vitsord och testresultat i årskurs 9 i finlandssvenska skolor (2015)
Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Educare
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Learning difficulties, academic well-being and educational dropout - a person-centred approach (2014)
Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Learning and Individual Differences
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Spaces for learning: past, present and future: Proceedings of the 30th annual symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association in Vaasa, November 6-9, 2013 (2014)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs, Karin Linnanmäki
Faculty of Education, Åbo Akademi University
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The relationship between mathematical skills, mathematical self-concept, and test anxiety in Finnish and Swedish grade-3 students (2013)
Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Camilla Svens-Liavåg, Mikaela Nyroos
Portal forlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A cross-national comparison of test anxiety in Swedish and Finnish grade 3 pupils: Measured by the CTAS (2012)
Mikaela Nyroos, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Camilla Svens-Liavåg
Education Inquiry
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Language and Mathematical Performance: a Comparison of Lower Secondary School Students with Different Level of Mathematical Skills (2012)
Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Hurdana samband finns det mellan svaga skolprestationer, erhållen specialundervisning och val av andra stadiets utbildning? (2011)
Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Åbo Akademis förlag


Övriga publikationer


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:42