Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The caring encounter in nursing (2019)
Holopainen G, Nyström L, Kasen A
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Mötets kalejdoskop - det vårdande mötets skiftande mönster (2016)
Gunilla Holopainen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Caring Elements in the Short Encounter (2015)
Gunilla Holopainen, Anne Kasén, Lisbet Nyström
International Journal for Human Caring
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Day by day, moment by moment - the meaning of the caring encounter (2014)
Holopainen Gunilla, Nyström Lisbet, Kasén Anne
International Journal of Caring Sciences
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The space of togetherness - a caring encounter (2014)
Gunilla Holopainen, Anne Kasén, Lisbet Nyström
Scandinavian Journal of Caring Sciences

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:45