Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Review: Maureen O'Rourke Murphy, Compassionate stranger: Asenath Nicholson and the Great Irish Famine (2016)
Cathryn McWilliams
Irish Studies Review
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-21-03 vid 08:09