Dr

Linda Bäckman

Projektforskare, Språk
E-post: linda.i.backman@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
'The prologue of my story' - positioning of selves in re-told migration stories (2016)
Linda Bäckman
Peter Lang
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
"Närpesmodellen" ur invandrares perspektiv (2018)
Linda Bäckman, Saara Haapamäki
Siirtolaisuus - Migration
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Integration i projektform - en kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland (2017)
Linda Bäckman
O2 Annat
Looking ‘foreign’, sounding ‘native’ - the second generation negotiating belonging (2017)
Linda Bäckman
Liikkeessä yli rajojen (blogi)

Senast uppdaterad 2019-16-06 vid 08:08