Tiina Saaresranta

Forskarstuderande, Rättsvetenskap


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Education in pursuit of the development dream?: Effects of schooling on indigenous development and rights in Bolivia (2014)
Tiina Saaresranta
Nordic Journal of Human Rights / Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-07-02 vid 08:11