Professor

Mia Porko-Hudd

Professor, Pedagogik
Akademilektor, Pedagogik
E-post: mia.porko-hudd@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219376
Telefon: +358-6-3247246


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A Life Tangled in Yarns – Leisure Knitting for Well-Being (2019)
Barbro Sjöberg, Mia Porko-Hudd
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Common and holistic crafts education in Finland: (2018)
Mia Porko-Hudd, Sinikka Pöllänen, Eila Lindfors
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Slöjdforskning i fokus: Techne serien 1995–2017 (2018)
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Allt kan transformeras till ett användbart läromedel (2017)
Annelie Holmberg, Mia Porko-Hudd, Marcus Samuelsson
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
C2 Redigerat verk
NoFa5 Helsinki, 27-29 May 2015 (2016)
Sirpa Kokko, Mia Porko-Hudd, Erja Syrjäläinen

Techne Series
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Process Documentation in Sloyd: Pilot Study of the ‘Talking Tools’ Application (2015)
Annika Wiklund-Engblom, Juha Hartvik, Kasper Hiltunen, Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd
International Journal of Interactive Mobile Technologies
A4 Konferenspublikationer
Piloting the ‘Talking Tools’ Smartphone App - Validating Blog Content Analysis with Students’ Reflections (2014)
Annika Wiklund-Engblom, Kasper Hiltunen, Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd, Marléne Johansson
IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS
the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
‘Talking Tools': Sloyd Processes Become Multimodal Stories with Smartphone Documentation (2014)
Annika Wiklund-Engblom , Kasper Hiltunen, Juha Hartvik , Mia Porko-Hudd, Marlene Johansson
International Journal of Mobile and Blended Learning
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Making, Materiality and Knowledge (2013)
Mikkel B. Tinn, Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Tarja-Kaarina Laamanen, Jemiina Viitala, Maarit Mäkelä, Annelie Holmberg, Sinikka Pöllänen, Leena Vartiainen, Kalle Virta, Mika Metsärinne, Manne Kallio, Milla Ojala, Eva Lutnæs
Techne Series
A4 Konferenspublikationer
Smart slöjd med smarta mobiltelefoner?: om didaktiska dimensioner i digitalt lärande (2013)
Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd
Tilde - skriftserie nr.1, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet
A4 Konferenspublikationer
Transmedia storybuilding in sloyd (2013)
Annika Wiklund-Engblom, Kasper Hiltunen, Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
IADIS Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Forskningsbaserad lärarfortbildning i slöjd: hur möta lärarnas behov av inspiration till undervisningsinnehåll? (2012)
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
FORMakademisk
C2 Redigerat verk
Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet (2011)
Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd, Marcus Samuelsson, Eva Ahlskog-Björkman, Marie Koch, Biljana C. Fredriksen, Eila Lindfors, Mika Metsärinne, Manne Kallio, Eeva-Maija Lappalainen, Stig Pedersen, Hanne Schneider, Gisli Thorsteinsson, Brynjar Ólafsson, Finn Eldor, Inge-Lise Lynge, Marte S. Gulliksen, Finn R. Hjardemaal, Peter Hasselskog, Siri Homlong, Barbro Sjöberg, Sara Hanghøj, Annelie Holmberg
NordFo


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Editorial i Vol 27 No 1 (2020): Techne Series - Techne Serien: Editorial (2020)
Mia Porko-hudd
Techne serien
D1 Artikel i en facktidskrift
Finsk sloyd: teknologi, håndverk og design (2017)
Mia Porko-Hudd
form fagdidaktisk tidskrift for kunst og design
D2 Artikel i en professionell bok
Programmering och digital dokumentation – nya inslag i slöjdundervisningen (2017)
Kasper Hiltunen, Mia Porko-Hudd
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Slöjdfröjd: Didaktiska diskussioner om och idéer för slöjdundervisningens upplägg (2015)
Mia Porko-Hudd, Barbro Sjöberg, Monika Sunngren
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
D2 Artikel i en professionell bok
Informationsteknik: Ett redskap i slöjden (2008)
Inger Degerfält, Mia Porko-Hudd


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 11:13