Professor

Mia Porko-Hudd

Professor, Education
Senior Lecturer, Education
Email: mia.porko-hudd@abo.fi
Mobile: +358-469219376
Phone: +358-6-3247246


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen (2020)
Eva Ahlskog-Björkman, Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund, Kari Carlsen
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
A1 Journal article (refereed)
A Life Tangled in Yarns – Leisure Knitting for Well-Being: (2019)
Barbro Sjöberg, Mia Porko-Hudd
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
A1 Journal article (refereed)
Common and holistic crafts education in Finland (2018)
Mia Porko-Hudd, Sinikka Pöllänen, Eila Lindfors
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
A1 Journal article (refereed)
Slöjdforskning i fokus: Techne serien 1995–2017 (2018)
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
A1 Journal article (refereed)
Allt kan transformeras till ett användbart läromedel (2017)
Annelie Holmberg, Mia Porko-Hudd, Marcus Samuelsson
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
C2 Edited book
NoFa5 Helsinki, 27-29 May 2015 (2016)
Sirpa Kokko, Mia Porko-Hudd, Erja Syrjäläinen

Techne Series
A1 Journal article (refereed)
Process Documentation in Sloyd: Pilot Study of the ‘Talking Tools’ Application (2015)
Annika Wiklund-Engblom, Juha Hartvik, Kasper Hiltunen, Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd
International Journal of Interactive Mobile Technologies
A4 Conference proceedings
Piloting the ‘Talking Tools’ Smartphone App - Validating Blog Content Analysis with Students’ Reflections (2014)
Annika Wiklund-Engblom, Kasper Hiltunen, Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd, Marléne Johansson
IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS
the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
‘Talking Tools': Sloyd Processes Become Multimodal Stories with Smartphone Documentation (2014)
Annika Wiklund-Engblom , Kasper Hiltunen, Juha Hartvik , Mia Porko-Hudd, Marlene Johansson
International Journal of Mobile and Blended Learning
View on publisher's site
C2 Edited book
Making, Materiality and Knowledge (2013)
Mikkel B. Tinn, Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Tarja-Kaarina Laamanen, Jemiina Viitala, Maarit Mäkelä, Annelie Holmberg, Sinikka Pöllänen, Leena Vartiainen, Kalle Virta, Mika Metsärinne, Manne Kallio, Milla Ojala, Eva Lutnæs
Techne Series
A4 Conference proceedings
Smart slöjd med smarta mobiltelefoner?: om didaktiska dimensioner i digitalt lärande (2013)
Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd
Tilde - skriftserie nr.1, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet
A4 Conference proceedings
Transmedia storybuilding in sloyd (2013)
Annika Wiklund-Engblom, Kasper Hiltunen, Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
IADIS Press
A1 Journal article (refereed)
Forskningsbaserad lärarfortbildning i slöjd: hur möta lärarnas behov av inspiration till undervisningsinnehåll? (2012)
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
FORMakademisk
C2 Edited book
Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet (2011)
Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd, Marcus Samuelsson, Eva Ahlskog-Björkman, Marie Koch, Biljana C. Fredriksen, Eila Lindfors, Mika Metsärinne, Manne Kallio, Eeva-Maija Lappalainen, Stig Pedersen, Hanne Schneider, Gisli Thorsteinsson, Brynjar Ólafsson, Finn Eldor, Inge-Lise Lynge, Marte S. Gulliksen, Finn R. Hjardemaal, Peter Hasselskog, Siri Homlong, Barbro Sjöberg, Sara Hanghøj, Annelie Holmberg
NordFo
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Under ytan, vid ytan och ovanför ytan: Analys av tanken bakom tre läromedel i slöjd (2005)
Mia Porko-Hudd


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Editorial (2020)
Mia Porko-hudd
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
D1 Article in a trade journal
Finsk sloyd: teknologi, håndverk og design (2017)
Mia Porko-Hudd
form fagdidaktisk tidskrift for kunst og design
D2 Article in a professional book
Programmering och digital dokumentation – nya inslag i slöjdundervisningen (2017)
Kasper Hiltunen, Mia Porko-Hudd
D5 Textbook, professional manual or guide
Slöjdfröjd: Didaktiska diskussioner om och idéer för slöjdundervisningens upplägg (2015)
Mia Porko-Hudd, Barbro Sjöberg, Monika Sunngren
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
D2 Article in a professional book
Informationsteknik: Ett redskap i slöjden (2008)
Inger Degerfält, Mia Porko-Hudd


Other Research Activities


Last updated on 2019-22-10 at 11:13