Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lundomästaren – Från anonymitet till en konstruerad identitet (2016)
Katri Vuola
Finskt museum


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Et hus for vilde tanker ― Oslon yliopiston kulttuurihistoriallinen museo muutoksessa (2015)
Katri Vuola
Museo-lehti
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Krusifiksien juurella. Matkakertomus Marttilan kirkkoon 25.3.2015 (2015)
Katri Vuola
TAHITI

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:42