PhD

Charlotta Hilli

University Teacher, Education
Email: charlotta.hilli@abo.fi
Mobile: +358-469219727
Phone: +358-6-3247416


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Cyborgs’ collaborative writing in Virtual Learning Environments (2019)
Charlotta Hilli
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Designing Hybrid Learning Spaces in Higher Education (2019)
Charlotta Hilli, Rikke Toft Nørgård, Janus Holst Aaen
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
A1 Journal article (refereed)
Extending classrooms through teacher collaboration in Virtual Learning Environments (2019)
Charlotta Hilli
Educational Action Research
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Distance teaching in small rural primary schools: a participatory action research project (2018)
Charlotta Hilli
Educational Action Research
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Rethinking communication in virtual learning environments through the concept of Bildung (2018)
Charlotta Hilli
Seminar.net
A1 Journal article (refereed)
Virtuella simuleringar som metod i ekonomisk kunskap (2017)
Charlotta Hilli
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Virtuellt lärande på distans: En intervjustudie med finländska gymnasiestuderande (2016)
Charlotta Hilli
A1 Journal article (refereed)
Mot en ämnesöverskridande helhetssyn - ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning (2014)
Mårten Björkgren, Tom Gullberg, Charlotta Hilli
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education


Other publications

D2 Article in a professional book
Inledning till antologin (2017)
Camilla Kronqvist, Charlotta Hilli
Åbo Akademi University
D4 Published development or research report or study
Mot en flexibel grundskola i skärgårdsmiljö - lärares erfarenheter av undervisning i virtuella lärmiljöer (2017)
Charlotta Hilli, Carola Eklund, Kaj Törnroos
D2 Article in a professional book
Sju tolkningsnivåer av dialogism som didaktisk erfarenhet (2017)
Charlotta Hilli, Hannah Kaihovirta
Åbo Akademi University
D6 Edited professional books
Ungas rätt till samtal. En antologi om människorättsfostran (2017)
Charlotta Hilli, Camilla Kronqvist
Åbo akademi
B2 Book section
Virtualisering i gymnasiet (2017)
Charlotta Hilli
Åbo Akademi University

Last updated on 2018-19-09 at 19:46