Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Studying Nestin and its Interrelationship with Cdk5 (2016)
Julia Lindqvist, Num Wistbacka, John E. Eriksson
Methods in Enzymology
Elsevier

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:52

Kom i kontakt