Doctor of Philosophy (Education)

Gunilla Karlberg-Granlund

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: gunilla.karlberg-granlund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219655
Telefon: +358-6-3247329


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Exploring the challenge of working in a small school and community: Uncovering hidden tensions (2019)
Gunilla Karlberg-Granlund
Journal of Rural Studies
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Partnership and recognition in action research (2018)
Christine Edwards-Groves, Anette Olin, Gunilla Karlberg-Granlund, Sarojni Choy, Roslin Brennan-Kemmis, Annette Green, Gun-Britt Wärvik, Peter Grootenboer, Karin Rönnerman, Ingrid Henning Loeb, Rhonda Nixon, Eli Moksnes Furu
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Editorial and dedication to Roslin Brennan Kemmis (2016)
Christine Edwards-Groves, Anette Olin, Gunilla Karlberg-Granlund
Educational Action Research
Routledge
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Facilitating democratic professional development: exploring the double role of being an academic action researcher (2016)
Anette Olin, Gunilla Karlberg-Granlund, Eli Moksnes Furu
Educational Action Research
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Partnership and Recognition in Action Research (2016)
Christine Edwards-Groves, Anette Olin, Gunilla Karlberg-Granlund

Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Partnership and recognition in action research: understanding the practices and practice architectures for participation and change (2016)
Christine Edwards-Groves, Anette Olin, Gunilla Karlberg-Granlund
Educational Action Research
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Samarbete och lärande i nätverk mellan lärarutbildning och skola (2015)
Gunilla Karlberg-Granlund, Eira Korpinen, Elina Törmä
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The researcher as a negotiator: - exploring collaborative professional development projects with teachers (2015)
Jessica Aspfors, Michaela Pörn, Liselott Forsman, Petri Salo, Gunilla Karlberg-Granlund
Education Inquiry
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
From Transmission to Site-based Professional Development: On the Art of Combining Research with Facilitation (2014)
Liselott Forsman, Gunilla Karlberg-Granlund, Michaela Pörn, Petri Salo, Jessica Aspfors
Sense publishers
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Vilkas kyläkoulukeskustelu – heikko signaali koulutuksen kestävästä kehityksestä? - (Puheenvuoro) (2014)
Gunilla Karlberg-Granlund
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Coping with the threat of closure in a small Finnish village school (2011)
Gunilla Karlberg-Granlund
Australian Journal of Education
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Att förstå det stora i det lilla. Byskolan som pedagogik, kultur och struktur (2009)
Gunilla Karlberg-Granlund


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Didaktik med skuggning: Debattartikel / Notis (2017)
Gunilla Karlberg-Granlund
Läraren
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hur värderas barns tid? (2016)
Gunilla Karlberg-Granlund, Berit Kurtén, Jan-Erik Romar, Kjell Andersson
Vasabladet
B2 Bokavsnitt
Lärarutbildare och lärarstudenter lär tillsammans (2016)
Gunilla Karlberg-Granlund, Kristina Granstedt-Ketola, Alexandra Axén
University of Gothenburg
D2 Artikel i en professionell bok
Kulturrelevant skola för livet (2014)
Gunilla Karlberg-Granlund

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:53