Yrkesmässiga intressen

Research focused on sulfur geochemistry in estuaries affected by acid sulfate soils as well as mitigation and identification of sulfidic soils and sediments.


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Subsurface hydrochemical precision treatment of a coastal acid sulfate soil (2019)
Krister Dalhem, Sten Engblom, Pekka Stén, Peter Österholm
Applied Geochemistry
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Chemical and microbiological evaluation of novel chemical treatment methods for acid sulfate soils (2018)
Eva Högfors-Rönnholm, Stephan Christel, Krister Dalhem, Tom Lillhonga, Sten Engblom, Peter Österholm, Mark Dopson
Science of the Total Environment
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
En utvecklad analysmetod för bestämning av svavelspecies i sediment (2016)
Krister Dalhem

Senast uppdaterad 2019-01-03 vid 08:08

Dela länk