Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Do discussions in like-minded groups necessarily lead to more extreme opinions?: Deliberative democracy and group polarization (2019)
Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
International Political Science Review
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Samtal om svenskan:: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper, (2018)
Marina Lindell, Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
Politiikka
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Discourse Quality in Deliberative Citizen Forums: A Comparison of Four Deliberative Mini-publics (2017)
Staffan Himmelroos
Journal of Public Deliberation
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Does Deliberation Breed an Appetite for Discursive Participation? Assessing the Impact of First-Hand Experience (2017)
Henrik Serup Christensen, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
Political Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Talking with like-minded people: Equality and efficacy in enclave deliberation (2017)
Staffan Himmelroos, Lauri Rapeli, Kimmo Grönlund
Social Science Journal
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Does the Neighborhood Context Explain Attitudes Toward Immigration: A Study of Opinions on Immigration in the city Turku, Finland (2015)
Himmelroos Staffan, Leino Mikko
Research On Finnish Society
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Deliberation and opinion change: evidence from a deliberative mini‐public in Finland (2014)
Staffan Himmelroos, Henrik Serup Christensen
Scandinavian Political Studies
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Christian Kock and Lisa Villadsen (eds.), Rhetorical Citizenship and Public Deliberation (2013)
Staffan Himmelroos
Cogency


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Attitudes toward immigration and the neighborhood effect (2016)
Staffan Himmelroos, Mikko Leino
Siirtolaisuus - Migration
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Gör dina grannar dig till rasist? (2016)
Staffan Himmelroos
Ikaros
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Maahanmuuttoasenteet Turun pienalueilla (2016)
Staffan Himmelroos, Mikko Leino
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Demokratiska innovationer och förutsättningar för ett kollektivt förnuft (2015)
Himmelroos Staffan
Finsk tidskrift


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-01-09 vid 08:09