Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Apocalyptic Management by Monte Kim Miller
(2014)
Maria Leppäkari
Journal of religion and violence
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Föreställningar om Israel vid tidens slut (2014)
Maria Leppäkari
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kampdans med islam i frågor gällande nationell säkerhet och
strukturella processer?
(2014)
Maria Leppäkari
Uskonnontutkija - Religionsforskaren

Senast uppdaterad 2020-16-01 vid 08:10