Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Apocalyptic Management by Monte Kim Miller
(2014)
Maria Leppäkari
Journal of religion and violence
View on publisher's site


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
Föreställningar om Israel vid tidens slut (2014)
Maria Leppäkari
B1 Non-refereed journal articles
Kampdans med islam i frågor gällande nationell säkerhet och
strukturella processer?
(2014)
Maria Leppäkari
Uskonnontutkija - Religionsforskaren

Last updated on 2020-16-01 at 08:10