Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
L-alpha-amino adipic acid provokes depression-like behaviour and a stressrelated increase in dendritic spine density in the pre-limbic cortex andhippocampus in rodents (2019)
J. David, S. Gormley, A.L. McIntosh, V. Kebede, G. Thuery, A. Varidaki, E.T. Coffey, A. Harkin
Behavioural Brain Research
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Repositioning Microtubule Stabilizing Drugs for Brain Disorders. (2018)
Artemis Varidaki, Ye Hong, Eleanor T. Coffey
Frontiers in Cellular Neuroscience
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Molecular mechanisms of depression (2016)
Artemis Varidaki, Hasan Mohammad, Eleanor T. Coffey
Academic Press

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:53