Annina Kainu

Universitetslärare, Nationalekonomi
E-post: annina.kainu@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504698219
Telefon: +358-2-2154535


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The scope for non-profit objectives in a mixed oligopoly under international competition (2018)
Johan Willner, Sonja Grönblom, Annina Kainu, Johan Flink
Annals of Public and Cooperative Economics

Senast uppdaterad 2019-22-11 vid 08:09