PeD

Heidi Höglund

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: heidi.hoglund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219494
Telefon: +358-6-3247388


Biografi

Heidi Höglund, pedagogie doktor, är universitetslärare och postdoc-forskare vid Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Hon disputerade 2017 med avhandlingen Video poetry: Negotiating literary interpretations och erhöll år 2018 forskarpriset Harry Elvings legat för avhandlingen. Hennes forskningsintressen berör litteraturdidaktik och litteraturundervisning med ett särskilt intresse för ungas tolkningsarbete, poesididaktik och didaktiska perspektiv på visuell litteratur samt barn- och ungdomslitteratur. Hon är styrgruppsmedlem i Nätverk för litteraturdidaktisk forskning i Norden och koordinator för det internationella nätverket Special Interest Group Research on Literature Education.

Heidi Höglund, PhD in Education, is a postdoctoral researcher and teacher educator at Åbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies. She defended her doctoral dissertation Video poetry: Negotiating literary interpretations in 2017 and received the research award Harry Elvings legat for the dissertation. Her research interests include literature in education, with a special interest in students' interpretive responses, poetry pedagogy, visual literature, children's literature and arts-based responses. She is part of the organising team for Nordic Research Network on Literature Education and coordinator for the international Special Interest Group Research on Literature Education.


Forskningsområden


Nyckelord

L1 Education, litteraturdidaktik, litteraturpedagogik


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Entanglements of dance/poetry: Creative dance in students’ poetry reading and writing (2020)
Sofia Jusslin, Heidi Höglund,
Research in Dance Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Literature education in Nordic L1s: Cultural models of national lower-secondary curricula in Denmark, Finland, Norway and Sweden (2020)
Aslaug Fodstad Gourvennec, Heidi Höglund, Maritha Johansson, Kristine Kabel, Margrethe Sønneland
L1-Educational Studies in Language and Literature
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (2019)
Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Modersmål – och litteratur? Föreställningar om litteraturundervisning i de finländska läroplansgrunderna (2019)
Heidi Höglund
Åbo Akademis förlag
C2 Redigerat verk
Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik (2016)
Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Prolog (2016)
Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att förhandla om tolkningar – performativa utrymmen i litteraturundervisningen (2018)
Heidi Höglund
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Myten om den goda litteraturen (2018)
Heidi Höglund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Varför läsa skönlitteratur i skolan? (2017)
Heidi Höglund
Hufvudstadsbladet
D2 Artikel i en professionell bok
Aktivera, dokumentera, reagera (2010)
Hannah Kaihovirta-Rosvik, Heidi Höglund
B2 Bokavsnitt
Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden (2010)
Heidi Sunabacka
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 11:21