PeD

Heidi Höglund

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: heidi.hoglund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219494
Telefon: +358-6-3247388


Biografi

Heidi Höglund, pedagogie doktor, är universitetslärare och postdoc-forskare vid Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Hon disputerade 2017 med avhandlingen Video poetry: Negotiating literary interpretations och erhöll år 2018 forskarpriset Harry Elvings legat för avhandlingen. Hennes forskningsintressen berör litteraturdidaktik och litteraturundervisning med ett särskilt intresse för ungas tolkningsarbete, poesididaktik och didaktiska perspektiv på visuell litteratur samt barn- och ungdomslitteratur. Hon är styrgruppsmedlem i Nätverk för litteraturdidaktisk forskning i Norden.

Heidi Höglund, PhD in Education, is a postdoctoral researcher and teacher educator at Åbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies. She defended her doctoral dissertation Video poetry: Negotiating literary interpretations in 2017 and received the research award Harry Elvings legat for the dissertation. Her research interests include literature in education, with a special interest in students' interpretive responses, poetry pedagogy, visual literature, children's literature and arts-based responses. She is part of the organising team for Nordic Research Network on Literature Education.


Forskningsområden


Nyckelord

L1 Education, litteraturdidaktik, litteraturpedagogik


Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (2019)
Sven-Erik Hansén, Saara Haapamäki, Bente E. Hagtvet, Hilde Hoflungsengen, Elisabeth Mellgren, Ann-Katrin Svensson, Maria Magnusson, Siv Björklund, Mindy Svenlin, Frøydis Hertzberg, Astrid Roe, Anna Slotte, Christina Olin-Scheller, Marie Tanner, Nikolaj Elf, Ellen Krogh, Charlotta Hilli, Katarina Rejman, Heidi Höglund, Kaisu Rättyä, Liisa Tainio, Satu Grünthal, Sara Routarinne, Henri Satokangas, Pirjo Hiidenmaa, Stefan Lundström, Anna Nordenstam, Mia Österlund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä, Anna-Lena Østern
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Modersmål – och litteratur? Föreställningar om litteraturundervisning i de finländska läroplansgrunderna (2019)
Heidi Höglund
Åbo Akademis förlag
C2 Redigerat verk
Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik (2016)
Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Prolog (2016)
Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att förhandla om tolkningar – performativa utrymmen i litteraturundervisningen (2018)
Heidi Höglund
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Myten om den goda litteraturen (2018)
Heidi Höglund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Varför läsa skönlitteratur i skolan? (2017)
Heidi Höglund
Hufvudstadsbladet
D2 Artikel i en professionell bok
Aktivera, dokumentera, reagera (2010)
Hannah Kaihovirta-Rosvik, Heidi Höglund
B2 Bokavsnitt
Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden (2010)
Heidi Sunabacka
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-11-10 vid 11:13