Eva Ahlskog-Björkman

Akademilektor, Pedagogik
E-post: eva.ahlskog-bjorkman@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219095
Telefon: +358-6-3247220


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En komparativ förståelse av ämnesdidaktiska prepositioner (2019)
Björkgren Mårten, Ahlskog-Björkman Eva, Enkvist Nina, Gullberg Tom
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hållbar utveckling och lärande i slöjd (2019)
Marie Deborah Koch, Eva Ahlskog-Björkman
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Barn och fred: En pilotstudie om förskolebarns förståelse av fred (2018)
Eva Ahlskog-Björkman, Mårten Björkgren
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
From activity to transdisciplinarity and back again - preschool teachers’ reasoning about pedagogical goals (2018)
Camilla Björklund, Eva Ahlskog-Björkman
International Journal of Early Years Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Meningsskapande kommunikation mellan förskollärare och barn vid skapande aktiviteter i förskoleklass (2018)
Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Approaches to teaching in thematic work: early childhood teachers' integration of mathematics and arts (2017)
Camilla Björklund, Eva Ahlskog-Björkman
International Journal of Early Years Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Patterns of awareness - preschool teachers' integration of art and mathematics (2016)
Eva Ahlskog-Björkman, Camilla Björklund
International Journal of Education through Art
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Communicative tools and modes in thematic preschool work (2015)
Eva Ahlskog-Björkman, Camilla Björklund
Early Child Development and Care
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism (2015)
Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Meningsskapande i förskolan – om kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet (2015)
Ann-Christin Furu, Eva Ahlskog-Björkman
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan (2014)
Ahlskog-Björkman E
Nordisk barnehageforskning

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:45