Lotta Collin

Akademilektor, Språk
E-post: lotta.collin@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219609
Telefon: +358-2-2154353


Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
"Språkrasism i sommarstaden". Om negativa attityder till finska och finskspråkiga på en svenskdominerad ort i Finland (2016)
Lotta Collin
Svenskans beskrivning
Lunds universitet
A4 Konferenspublikationer
Nordistiska konferensabstrakt ur ett genreanalytiskt perspektiv (2014)
Lotta Collin
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:47