Professor

Ria Heilä-Ylikallio

Professor, Pedagogik
E-post: ria.heila-ylikallio@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503470124
Telefon: +358-6-3247374


Yrkesmässiga intressen

Forskningsområden: Läs- och skrivpedagogik, Literacy, estetiska lärprocesser. Utveckling av undervisning och lärarutbildning i svenska och litteratur från förskola till och med gymnasium särskilt skolspråket svenska som L1 i Finland.
Aktuella projekt: * Skrivkompetensprojektet, * DivEd ( Regeringens spetsprojekt, Kieli ja kulttuuritietoinen koulutus), * Nordic Early Literacy, * Case:BSS Forsknings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola, * Kartläggning av modersmålsdidaktisk forskning i Finland och övriga nordiska länder, * OVET (Regeringens spetsprojekt, utveckling av urvalsprov till lärarutbildningar),
Nätverk: NNMF Nordiskt nätverk för modersmålsdidaktisk forskning, ARLE The International Association for Research in L1 Education.


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
ON THE EMERGENCE OF THE L1 RESEARCH FIELD: A comparative study of PhD abstracts in the Nordic countries 2000-2017 (2019)
Per Holmberg, Ellen Krogh, Anna Nordenstam, Sylvi Penne, Dag Skarstein, Anna Karlskov Skyggebjerg, Liisa Tainio, Ria Heilä-Ylikallio
L1 Educational Studies in Language and Literature
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society (2018)
Hilde Hofslundsengen, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson, Sofia Jusslin, Elisabeth Mellgren, Bente Hagtvet, Ria Heilä-Ylikallio
Early Child Development and Care
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En inblick i modersmålsdidaktisk forskning på 2000-talet i Finland (2017)
Kaisu Rättyä, Ria Heilä-Ylikallio, Liisa Tainio
Ainedidaktisia tutkimuksia
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Elever i årskurs 5 skriver narrativer: - en analys av struktur, fiktion och värdering (2016)
Katarina Rejman, Ulrika Magnusson, Siv Björklund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Elevtextens många uttryck - mot en multimodal analys (2016)
Siv Björklund, Katarina Rejman, Ulrika Magnusson, Ria Heilä-Ylikallio
Vakki Publications 2
C2 Redigerat verk
Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik (2016)
Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Prolog (2016)
Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
C2 Redigerat verk
Pippi på läromedel (2013)
Slotte-Lüttge Anna, Heilä-Ylikallio Ria
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Digitalt litteraturprosjekt i klass 7 och 8: lärares syn på planering och genomförande (2012)
Ria Heilä-Ylikallio
Universitetsforlaget
C2 Redigerat verk
Skriftpraktiker hos barn och unga (2012)
Hanna Lehti-Eklund, Anna Slotte-Lüttge, Beatrice Silén, Ria Heilä-Ylikallio
Reports from the Faculty of Education
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Universitetsämnet modersmålets didaktik i Finland – ett lärarutbildningsperspektiv (2012)
Ria Heilä-Ylikallio, Anna-Lena Østern
Novus forlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Estetiska ingångar till fiktionsläsning – en studie i utveckling av didaktiska modeller (2011)
Hannah Kaihovirta-Rosvik, Anna-Lena Østern, Ria Heilä-Ylikallio
Tapir Akademisk Forlag


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Den samtida textmiljön i förskolan (2019)
Elisabeth Mellgren, Ria Heilä-Ylikallio, Sofia Jusslin, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson
Liber
B2 Bokavsnitt
Upptäckande skrivning – metaspråkliga samtal och arbete med upptäckande skrivande i förskolan (2019)
Hilde Hofslundsengen, Maria Magnusson, Elisabeth Mellgren, Ria Heilä-Ylikallio, Bente E. Hagtvet
Liber
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Att läsa skönlitteratur betyder att man står på någon annans axlar och ser hur världen då ser ut: (2018)
Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Underrättelser
D1 Artikel i en facktidskrift
Dags att ompröva benämningen på vårt ämne (2018)
Ria Heilä-Ylikallio
Kielikukko: jäsenlehti
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vems modersmål? (2018)
Ria Heilä-Ylikallio
Vasabladet
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i tio år! (2017)
Elisabeth Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
D2 Artikel i en professionell bok
Mina år vid BSS: Pedagogiskt var skolan 50 år före sin tid! (2017)
Ria Heilä-Ylikallio
Björneborgs svenska samskola
B2 Bokavsnitt
Rektorsberättelser, lärarberättelser, fortbildningsberättelser och forskarberättelser om digital pedagogik (2017)
Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Akademisk match 6-0 (2016)
Ria Heilä-Ylikallio, Mikael Nygård, Michaela Pörn
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Akademisk match 6-0 (2016)
Ria Heilä-Ylikallio, Mikael Nygård, Michaela Pörn
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lovsång till de finlandssvenska skolorna (2016)
Ria Heilä-Ylikallio
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lovsång till de finlandssvenska skolorna (2016)
Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lovsång till de finlandssvenska skolorna (2016)
Ria Heilä-Ylikallio
Nya Åland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om fördelning av doktorandnätverk (2016)
Ria Heilä-Ylikallio, Mikael Nygård, Michaela Pörn
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Skolnätverk behövs för att utbilda klasslärare (2016)
Ria Heilä-Ylikallio
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Skolnätverk behövs för att utbilda klasslärare (2016)
Ria Heilä-Ylikallio
Västra Nyland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Skolnätverket behövs för att utbilda klasslärare (2016)
Heilä-Ylikallio Ria
Östnyland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
DiDiDi ställer de pedagogiska frågorna om digitaliseringen (2015)
Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En da Vinci-utbildning, på svenska (2015)
Ria Heilä-Ylikallio
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Myter om klasslärarutbildningen (2015)
Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Pedagogik och digitalisering (2015)
Ria Heilä-Ylikallio
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vi utbildar inte fusklärare! (2015)
Ria Heilä-Ylikallio
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vi utbildar inte fusklärare! (2015)
Ria Heilä-Ylikallio
Läraren
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lysande produktion (2014)
Ria Heilä-Ylikallio
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
ÅA och avhandlingarna vid PF (2014)
Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Underrättelser
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus (2010)
Katriina Sulonen, Ria Heilä-Ylikallio, Niina Junttila, Pia Kola-Torvinen, Tuula Laine, Eero Ropo, Markku Suortamo, Gunnel Knubb-Manninen, Esko Korkeakoski


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-10-06 vid 09:49