Linnéa Henriksson

Universitetslärare, Samhällsvetenskaper
E-post: linnea.henriksson@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216927
Telefon: +358-2-2154881


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Socialt kapital och tillit – trumf i Norden (2012)
Henriksson Linnéa
Nordisk administrativt tidsskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kan vi förvänta oss mer av marknadsorientering i kommunerna i framtiden? (2003)
Henriksson Linnéa
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Om orsaker till marknadsorientering i kommuner i Finland och Sverige – tre möjliga förklaringar (2003)
Linnéa Henriksson
Nordisk administrativt tidsskrift


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Ger uppdraget åsikten? (2019)
Linnéa Henriksson
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Dolda experter med makt i kommunen (2016)
Linnéa Henriksson
Ikaros
D2 Artikel i en professionell bok
Problem, lösningar och perspektiv på vårdreformen (2016)
Henriksson Linnéa
D2 Artikel i en professionell bok
Svenska intressen och språkpolitik i vårdreformen (2016)
Linnéa Henriksson
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Utvärdering av Svenska bildningstjänster i Esbo (2016)
Henriksson Linnéa
D2 Artikel i en professionell bok
Språk i strategier: Spelar strategier någon roll för svensk service? (2015)
Henriksson Linnéa
B2 Bokavsnitt
Språk i strategier: Spelar strategier någon roll för svensk service? (2015)
Linnéa Henriksson
Svenska kulturfonden
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Två förvaltningsspråk (2012)
Linnéa Henriksson
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
En- eller tvåspråkiga lösningar? Om språkliga konsekvenser vid sammanslagningar (2011)
Henriksson Linnéa

Senast uppdaterad 2019-09-01 vid 11:03