Bengt Kristensson Uggla

Professor, Företagsekonomi
E-post: bengt.kristenssonuggla@abo.fi


Referentgranskade publikationer

C1 Bok
En strävan efter sanning:: Vetenskapens teori och praktik (2019)
Kristensson Uggla B.
Studentlitteratur
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lutheran Theology as Affirmation of the Secular: Revisiting Gustaf Wingren in Dialog with American Theology (2019)
Bengt Kristensson Uggla
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Stora berättelser, små noveller: Om nostalgins förförelser, globaliseringens utmaningar och demokratins eskatologiska dimension (2018)
Bengt Kristensson Uggla
Artos & Norma bokförlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
What Makes Us Human?: The Lutheran Anthropological Link Between Wingren And Ricoeur (2018)
Bengt Kristensson Uggla
Open Theology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A Just Allotment of Memory and a Just Distance. Paul Ricoeur on Memory and Justice (2017)
Bengt Kristensson Uggla
Eco-ethica
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Gustaf Wingren and Scandinavian Creation Theology (2017)
Bengt Kristensson Uggla
Vandenhoeck & ruprecht
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Reconfiguring Reformation Theology: The Program of Scandinavian Creation Theology (2017)
Niels Henrik Gregersen, Bengt Kristensson Uggla, Trygve Wyller
Vandenhoeck & ruprecht
C2 Redigerat verk
Reformation Theology for a Post-Secular Age: Løgstrup, Prenter, Wingren, and the Future of Scandinavian Creation Theology (2017)
Niels Henrik Gregersen, Bengt Kristensson Uggla, Trygve Wyller
Vandenhoeck & ruprecht
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Secularisation and Religion in a Post-Secular Age (2017)
Bengt Kristensson Uggla
Parse journal
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Hermeneutics of Creativity and Innovation in Knowledge Society - Between Structuralism and Pragmatism (2017)
Bengt Kristensson uggla
Philosophy of Management
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Art Approaching Science and Religion (2016)
Ruth Illman, Bengt Kristensson Uggla
Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
’Jag kommer nog tillbaka’ – Minnespolitiska historiekulturer i Sverige och Finland (2015)
Bengt Kristensson Uggla
Lund: Agerings Bokförlag
C1 Bok
Katedralens hemlighet : sekularisering och religiös övertygelse (2015)
Bengt Kristensson Uggla
Artos & Norma bokförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Paul Ricoeur as Other (2015)
Bengt Kristensson Uggla
T&T Clark
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ricoeur and/or Theology? (2015)
Bengt Kristensson Uggla
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Personfilosofi – filosofiska utgångspunkter för personcentrering inom hälso-
och sjukvård
(2014)
Bengt Kristensson Uggla
Liber
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Vad är det som står på spel i den hermeneutiska erfarenheten? (2014)
Bengt Kristensson Uggla
Axl Books


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Historien tillhör inte bara framtiden (2017)
Bengt Kristensson Uggla
Svenska Dagbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Med Humboldt i universitetsdebatten (2017)
Bengt Kristensson Uggla
Signum
B2 Bokavsnitt
Sekularisering eller/och religiös övertygelse? (2017)
Bengt Kristensson Uggla
Verbum
E2 Populär monografi
Becoming Human Again: The Theological Life of Gustaf Wingren (2016)
Bengt Kristensson Uggla
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Editorial : Art Approaching Science and Religion (2016)
Ruth Illman, Bengt Kristensson Uggla
Approaching Religion
D2 Artikel i en professionell bok
Handens kunskap och kunskapens hand (förord) (2016)
Bengt Kristensson Uggla
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Ricoeur’s History: The Historical Horizon in Paul Ricoeur’s Philosophical project (2014)
Kristensson Uggla B
Eco-ethica

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51