Mårten Hedman

Systemplanerare, ICT-service
E-post: marten.hedman@abo.fi
Mobiltelefon: +358-294503736
+358-504069271
+358-504626991

Telefon: +358-2-2154477

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:50