Ludvig Forsman


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Variation i en döende språkvarietet. Suffixtilldelning i bestämd form singularis av substantiv i den ukrainasvenska Gammalsvenskbydialekten (2017)
Ludvig Forsman
Maal og Minne
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Language shift in Gammalsvenskby: A nexus analysis of the shift to Ukrainian in a traditionally Swedish-speaking community (2015)
Ludvig Forsman
Journal of Sociolinguistics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Svetlanas svenska: Avvikelser eller förändring hos en semitalare av Gammalsvenskbydialekt? (2015)
Ludvig Forsman
Folkmalsstudier
A4 Konferenspublikationer
Perfektums försvinnande i Gammalsvenskbydialektens slutskede: En studie av multikausal språkförändring (2014)
Ludvig Forsman
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A4 Konferenspublikationer
Svensk etnicitet utan svenskt språk i Gammalsvenskby (2014)
Ludvig Forsman
Studia Humaniora Ouluensia
Oulun yliopisto
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Spår av ideologi i skapandet av en älvdalsk standardortografi (2012)
Ludvig Forsman
Folkmalsstudier


Övriga publikationer

D2 Artikel i en professionell bok
Åboland − Aiboland. En liten språklig jämförelse (2014)
Ludvig Forsman
B2 Bokavsnitt
The linguistic ecology of the death of Swedish in Ukraine (2012)
Ludvig Forsman
Lit verlag


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-27-08 vid 13:52