Ludvig Forsman


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Svetlanas svenska: Avvikelser eller förändring hos en semitalare av Gammalsvenskbydialekt? (2015)
Ludvig Forsman
Folkmalsstudier
A4 Conference proceedings
Perfektums försvinnande i Gammalsvenskbydialektens slutskede: En studie av multikausal språkförändring (2014)
Ludvig Forsman
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A4 Conference proceedings
Svensk etnicitet utan svenskt språk i Gammalsvenskby (2014)
Ludvig Forsman
Studia Humaniora Ouluensia
Oulun yliopisto
A1 Journal article (refereed)
Spår av ideologi i skapandet av en älvdalsk standardortografi (2012)
Ludvig Forsman
Folkmalsstudier


Other publications

D2 Article in a professional book
Åboland − Aiboland. En liten språklig jämförelse (2014)
Ludvig Forsman
B2 Book section
The linguistic ecology of the death of Swedish in Ukraine (2012)
Ludvig Forsman
Lit verlag


Other Research Activities


Last updated on 2020-07-02 at 08:10