Ole Rud Nielsen


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Återkomst till ett förändrat Tisvilde i Danmark (2016)
Ole Rud Nielsen
Makadam


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension: Archipelago Tourism – Policies and Practices (2018)
Ole Rud Nielsen
Laboratorium för folk och kultur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Norwegian outdoor life. [Review of] Arne Lie Christensen, Ut i det fri. Livet på setra, hytta og landstedet (2017)
Ole Rud Nielsen
Ethnologia Scandinavica
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
A book on second homes. (2016)
Ole Rud Nielsen
Ethnologia Scandinavica
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Framtidskuster: Rec. av Framtidskuster. Hållbar utveckling i kustsamhällen. (2016)
Ole Rud Nielsen
Budkavlen
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Two books on second homes (2014)
Ole Rud Nielsen
Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology

Senast uppdaterad 2019-07-08 vid 08:08

Kom i kontakt